εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Αυτόματα σχήματα / Χρήση και προσαρμογή επεξηγήσεων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Εισαγωγή επεξήγησης

Προσαρμογή επεξήγησης

Word 2007

Word 2010

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου

Σχεδίαση γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Χρήση και προσαρμογή επεξηγήσεων

αυτόματα σχήματα Επεξηγήσεις

Εικ. 1: Αυτόματα σχήματα Επεξηγήσεις

Επεξηγήσεις είναι τα γνωστά "συννεφάκια" που χρησιμοποιούνται για να καταδείξουν σε ένα σημείο ή ένα αντικείμενο και περιέχουν ορισμένες πληροφορίες γι' αυτό. Στο Word, η Επεξήγηση είναι ένα ειδικό πλαίσιο κειμένου, που συνοδεύεται από την γραμμή κατάδειξης, και είναι διαθέσιμοι διάφοροι τύποι επεξήγησης στο μενού Σχήματα (εικ. 1).

Εισαγωγή Επεξήγησης

 1. Στην ομάδα Απεικονίσεις της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στη συνέχεια επιλέξτε την μορφή της επεξήγησης που θέλετε.
 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να εισαγάγετε την επεξήγηση με το προκαθορισμένο μέγεθος κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου που θέλετε.
  • Για να εισαγάγετε την επεξήγηση με προσαρμογή του μεγέθους της κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου και σύρετε διαγώνια έως το μέγεθος που θέλετε.
 3. Πληκτρολογήστε το επεξηγηματικό κείμενο που θέλετε.

Προσαρμογή Επεξήγησης

αυτόματο σχήμα Επεξήγηση

Εικ. 2: Αυτόματο σχήμα Επεξήγηση

Word 2007

Η προσαρμογή και η μορφοποίηση της Επεξήγησης γίνεται όπως σε όλα τα αυτόματα σχήματα και τα πλαίσια κειμένου. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος και την περιστροφή, να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος, να προσθέσετε εφέ γεμίσματος, κ.λπ. Γι' αυτές τις ρυθμίσεις θα χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση. Η καρτέλα Μορφοποίηση εμφανίζεται στην κορδέλα του Word, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης. Για να εμφανίσετε τα εργαλεία μορφοποίησης κάνετε κλικ ή διπλό κλικ στο περίγραμμα της Επεξήγησης.

Ειδικά για τις Επεξηγήσεις με γραμμή (εκτός από τις πρώτες τέσσερις που εμφανίζονται στο μενού Σχήματα - εικ. 1) μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον διάφορες παραμέτρους:

 1. Κάνετε δεξί κλικ στο περίγραμμα της επεξήγησης και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος επιλέξτε την καρτέλα Πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση επεξήγησης.

  μορφοποίηση επεξήγησης

  Εικ. 3: Μορφοποίηση επεξήγησης

 3. Επιλέξτε τον τύπο και τις ρυθμίσεις που θέλετε, όπως περιγράφονται στη συνέχεια και κλείστε τα πλαίσια διαλόγου με ΟΚ.

Επιλογές ρυθμίσεων

λαβές παραμόρφωσης σχήματος

Εικ. 4: Λαβές παραμόρφωσης σχήματος

Word 2010

Το Word 2010 δεν χρησιμοποιεί το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση επεξήγησης του Word 2007 που περιγράφεται ανωτέρω[1], αλλά η ρύθμιση της γραμμής κατάδειξης σε συνάρτηση με το πλαίσιο της επεξήγησης γίνεται πολύ εύκολα και με μεγαλύτερη ευελιξία χρησιμοποιώντας το ποντίκι και σύροντας τις διάφορες λαβές παραμόρφωσης του σχήματος (εικ. 4).

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να μορφοποιήσετε την Επεξήγηση όπως όλα τα αυτόματα σχήματα και τα πλαίσια κειμένου. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος και την περιστροφή, τα χρώματα του περιγράμματος και του γεμίσματος, τα εσωτερικά περιθώρια του πλαισίου κ.λπ. Γι' αυτές τις ρυθμίσεις θα χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση. Η καρτέλα Μορφοποίηση εμφανίζεται στην κορδέλα του Word, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης. Για να εμφανίσετε τα εργαλεία μορφοποίησης κάνετε κλικ ή διπλό κλικ στο περίγραμμα της Επεξήγησης.

Ανάρτηση σχολίων στο blog

__________________________________

 1. Τα πλαίσια διαλόγου των προηγούμενων εκδόσεων είναι διαθέσιμα στο Word 2010, όταν λειτουργεί σε κατάσταση συμβατότητας (όταν ανοίγετε στο Word 2010 ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί με προηγούμενη έκδοση).
Δημοσίευση: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011