εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Πώς λειτουργεί η διαβάθμιση χρωμάτων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Προσθήκη διαβάθμισης με το Word 2007

Προσθήκη διαβάθμισης σε εικόνες και γραφήματα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος

Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας

Word 2010: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Κατάργηση φόντου εικόνας (Word 2010)

Πώς λειτουργεί η διαβάθμιση χρωμάτων

Διαβάθμιση είναι η προοδευτική ανάμιξη δύο ή περισσότερων αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, ή δύο ή περισσότερων διαφορετικών χρωμάτων (εικ. 1).

διαβάθμιση τριών χρωμάτων

Εικ. 1: Διαβάθμιση τριών χρωμάτων

Μπορείτε να εφαρμόσετε ορισμένες προεπιλεγμένες μορφές διαβάθμισης χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της κορδέλας. Π.χ. όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα σχήμα, εμφανίζεται στην κορδέλα η καρτέλα Μορφοποίηση. Στην ομάδα Στυλ σχήματος κάνετε κλικ στο κουμπί Γέμισμα σχήματος , δείχνετε την εντολή Διαβάθμιση και επιλέγετε μία από τις προεπιλεγμένες μορφές διαβάθμισης.

Αντίθετα, για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες μορφές διαβάθμισης, αλλά και για να ρυθμίσετε με περισσότερες λεπτομέρειες την διαβάθμιση θα χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια διαλόγου που διαθέτει το Word και περιγράφονται στη συνέχεια.

Πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος

Το πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος [1] (εικ 2) είναι διαθέσιμο στο Word 2007 και σας επιτρέπει την προσθήκη χρωμάτων με διαβάθμιση σε σχήματα, πλαίσια κειμένου, κείμενα WordArt, καθώς και σε εικόνες που έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης, ή που χρησιμοποιούνται ως φόντος αντικειμένων.

πλαίσιο διαλο΄γου Εφέ γεμίσματος

Εικ. 2: Πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος

Ενότητα Χρώματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές Ένα χρώμα ή Δύο χρώματα, στην παλέτα χρωμάτων μπορείτε να επιλέξετε από τα Χρώματα θέματος, ή να επιλέξετε τη εντολή Περισσότερα χρώματα και στη συνέχεια να επιλέξετε ένα χρώμα στην καρτέλα Βασικά ή να δημιουργήσετε ένα χρώμα στη καρτέλα Προσαρμοσμένα.

Ενότητα Διαφάνεια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αρχή και το τέλος της διαβάθμισης καθορίζονται από την κατεύθυνση της εναλλαγής χρωμάτων, σύμφωνα με την Παραλλαγή που θα επιλέξετε στη συνέχεια.

Ενότητα Στυλ σκίασης

Επιλέξτε το στυλ της διαβάθμισης.

Ενότητα Παραλλαγές

Επιλέξτε την κατεύθυνση ροής της διαβάθμισης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι ανάλογες του στυλ σκίασης που επιλέγετε.

Περιστροφή του εφέ γεμίσματος με σχήμα

Ενεργοποιήστε αυτή την εντολή, αν θέλετε η διαβάθμιση να περιστρέφεται ταυτόχρονα με την περιστροφή του σχήματος.

Δείγμα

Εμφανίζει την μορφή που θα έχει η διαβάθμιση, ανάλογα με την κάθε επιλογή που κάνετε.

Προσθήκη διαβάθμισης σε εικόνες και γραφήματα

Στο Word 2007 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την διαδικασία για να εφαρμόσετε το εφέ διαβάθμισης στα επόμενα αντικείμενα:

Στο Word 2010 η διαδικασία ισχύει για όλα τα αντικείμενα:

Για να εφαρμόσετε το εφέ γεμίσματος:

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε και εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση είτε στο Word 2007 [2], είτε στο Word 2010 [3].

  πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας

  Εικ. 3: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας Word 2007

 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να χρησιμοποιήσετε την διαβάθμιση ως γέμισμα ενός αντικειμένου, επιλέξτε την κατηγορία Γέμισμα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή Γέμισμα με διαβαθμίσεις.
  • Για να χρησιμοποιήσετε την διαβάθμιση στο περίγραμμα του αντικειμένου επιλέξτε την κατηγορία Χρώμα γραμμής και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή Γραμμή με διαβαθμίσεις.
 3. Κάνετε τις επιλογές που θέλετε, όπως περιγράφονται στη συνέχεια και κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την ενεργοποίηση των επιλογών Γέμισμα με διαβαθμίσεις και Γραμμή με διαβαθμίσεις, το Word προσθέτει αυτόματα στο αντικείμενο μια χρωματική διαβάθμιση, σύμφωνα με το Θέμα που χρησιμοποιείται στο τρέχον έγγραφο. Το στυλ αυτό, ή η διαβάθμιση που θα δημιουργηθεί μετά τις επιλογές σας, θα είναι διαθέσιμη στη συνέχεια, σε όλη την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας του Word, ώστε να έχετε την δυνατότητα να εφαρμόσετε την ίδια εμφάνιση και σε άλλα αντικείμενα που τυχόν θέλετε να μορφοποιήσετε.

Προκαθορισμένα χρώματα

Επιλέξτε, εάν θέλετε, έναν από τους προκαθορισμένους συνδυασμούς διαβάθμισης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδυασμούς σαν βάση και να αλλάξετε ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να καταλήξετε στο αποτέλεσμα που θέλετε.

Τύπος, Κατεύθυνση και γωνία

Τρεις αλληλοεξαρτώμενες ρυθμίσεις της διαβάθμισης. Ο Τύπος καθορίζει την μορφή που θα έχει η διαβάθμιση. Η Κατεύθυνση καθορίζει την ροή που θα έχουν οι εναλλαγές χρωμάτων. Ανάλογα με τον τύπο που επιλέγετε είναι διαθέσιμες διαφορετικές επιλογές κατεύθυνσης. Η Γωνία σας επιτρέπει να ορίσετε την κλίση που θα έχει η κατεύθυνση της διαβάθμισης σε σχέση με το αντικείμενο και είναι διαθέσιμη μόνο αν χρησιμοποιήσετε τύπο Γραμμική.

Διακοπές διαβάθμισης

Οι διακοπές διαβάθμισης αντιπροσωπεύουν το κάθε ένα από τα χρώματα που συνδυάζονται για την δημιουργία της διαβάθμισης. Π.χ. αν θέλετε μία διαβάθμιση τριών χρωμάτων, κόκκινο, πράσινο, μπλε, θα πρέπει να ορίσετε τρεις διακοπές διαβάθμισης και για κάθε μία να επιλέξετε το αντίστοιχο χρώμα. Οι διακοπές διαβάθμισης καθορίζονται από τρεις ιδιότητες: Τη Θέση, το Χρώμα και την Διαφάνεια. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες, αφορούν μία επιλεγμένη διακοπή διαβάθμισης και όχι ολόκληρο τον συνδυασμό των χρωμάτων. Το Word από προεπιλογή δημιουργεί τρεις διακοπές διαβάθμισης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε διακοπές με τα κουμπιά Προσθήκη και Κατάργηση αντίστοιχα.

Για να ρυθμίσετε μία διακοπή διαβάθμισης, επιλέξτε την στο πτυσσόμενο πλαίσιο και στη συνέχεια προσαρμόστε τις ιδιότητές της σύμφωνα με τα επόμενα:

Θέση Καθορίζει το σημείο όπου θα εμφανίζεται το χρώμα στην διαβάθμιση και μετράται σε ποσοστιαίες μονάδες επί της συνολικής έκτασης της διαβάθμισης. Η τιμή 0% δηλώνει το σημείο αρχής της διαβάθμισης και η τιμή 100% δηλώνει το σημείο τέλους της διαβάθμισης. Τα σημεία αρχής και τέλους εξαρτώνται από τον Τύπο και την Κατεύθυνση που έχετε επιλέξει προηγουμένως. Π.χ. με τύπο Ακτίνα και κατεύθυνση Από το κέντρο, η τιμή 0% δηλώνει το κέντρο του αντικειμένου και η τιμή 100% τα άκρα, στην περίμετρο του αντικειμένου.

Χρώμα Επιλέξτε ένα από τα Χρώματα θέματος ή κάνετε κλικ στην εντολή Περισσότερα χρώματα και στη συνέχεια επιλέξτε ένα χρώμα στην καρτέλα Βασικά, ή δημιουργήστε ένα χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα.

Διαφάνεια Σύρετε τον δείκτη ή πληκτρολογήστε μία τιμή στο αντίστοιχο πλαίσιο για να ορίσετε πόσο διαφανές θα είναι το χρώμα στη Θέση που ρυθμίζετε. Η Διαφάνεια κυμαίνεται από 0% (τελείως αδιαφανές χρώμα, η προεπιλεγμένη τιμή) έως 100% (τελείως διαφανές).

Αλλαγές του Word 2010

ρυθμίσεις διακοπών διαβάθμισης Word 2010

Εικ. 4 Ρυθμίσεις διακοπών διαβάθμισης Word 2010

Στο Word 2010 οι θέσεις των διακοπών διαβάθμισης εμφανίζονται πάνω στην μπάρα (εικ. 4). Για να προσθέσετε μία διακοπή κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη , ή κάνετε κλικ στο σημείο της μπάρας που θέλετε να τοποθετηθεί. Στη συνέχεια σύρετε τον δείκτη της διακοπής για να τον τοποθετήσετε επακριβώς στην θέση του, ή πληκτρολογείτε την τιμή στο πεδίο Θέση. Για να αφαιρέσετε μία διακοπή, επιλέξτε τον δείκτη θέσης της και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση , ή σύρετε τον δείκτη θέσης έξω από την μπάρα.

Οι υπόλοιπες ιδιότητες (Χρώμα και Διαφάνεια) ρυθμίζονται όπως και στο Word 2007, ενώ έχει προστεθεί και η Φωτεινότητα, την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε από -100% (τελείως σκοτεινό) έως +100% (τελείως φωτεινό).

Περιστροφή με το σχήμα

Ενεργοποιήστε αυτή την εντολή, αν θέλετε η διαβάθμιση να περιστρέφεται ταυτόχρονα με την περιστροφή του σχήματος.

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/fill_effects_dialog_box.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/format_image_dialog_box_word_2007.html

[3] www.adaeion.gr/word/r/format_dialog_box_word_2010.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 31 Ιαν 2011