εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Διαχείριση στυλ: καρτέλα Πρόταση
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Μέρος 1ο: Καρτέλα Επεξεργασία

Μέρος 2ο: Καρτέλα Πρόταση

Μέρος 3ο: Καρτέλα Περιορισμός

Μέρος 4ο: Καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ

Συνέχεια... μέρος 1ο μέρος 2ο μέρος 3ο μέρος 4ο

Μέρος 2ο: Καρτέλα Πρόταση

Διαχείριση στυλ - καρτέλα Πρόταση

Εικ. 1 Διαχείριση στυλ - καρτέλα Πρόταση

Στην καρτέλα Πρόταση μπορείτε να ορίσετε ποια στυλ και με ποια ταξινόμηση θα εμφανίζονται στην λίστα με τα στυλ που προτείνει εκ προεπιλογής το Word, στο πλαίσιο εργασιών Στυλ [1]. Οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε είναι οι εξής:

Συνέχεια... μέρος 1ο μέρος 2ο μέρος 3ο μέρος 4ο

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/styles_task_pane.html

[2] www.adaeion.gr/word/c/organizer_dialog_box.html

[3] www.adaeion.gr/word/g/manage_styles_dialog_box-3.html

Δημοσίευση: Τρίτη, 15 Ιουν 2010