εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ / Διαχείριση στυλ: καρτέλα Περιορισμός
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Μέρος 1ο: Καρτέλα Επεξεργασία

Μέρος 2ο: Καρτέλα Πρόταση

Μέρος 3ο: Καρτέλα Περιορισμός

Μέρος 4ο: Καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ

Συνέχεια... μέρος 1ο μέρος 2ο μέρος 3ο μέρος 4ο

Μέρος 3ο: Καρτέλα Περιορισμός

Διαχείριση στυλ - καρτέλα Περιορισμός

Εικ. 1 Διαχείριση στυλ - καρτέλα Περιορισμός

Στην καρτέλα Περιορισμός ελέγχετε την διαθεσιμότητα των στυλ. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι πολύ χρήσιμες π.χ. όταν διανέμετε ένα έγγραφο σε μία ομάδα για επεξεργασία και δεν θέλετε να αλλοιώσουν τα στυλ που έχετε δημιουργήσει, ή να χρησιμοποιήσουν άλλα στυλ. Οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε στην καρτέλα Περιορισμός είναι οι εξής:

Συνέχεια... μέρος 1ο μέρος 2ο μέρος 3ο μέρος 4ο

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές σε αναφερόμενα θέματα

[1] www.adaeion.gr/word/r/font_group.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/paragraph_group.html

[3] www.adaeion.gr/word/c/organizer_dialog_box.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/manage_styles_dialog_box-4.html

Δημοσίευση: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010