εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt / Περιγραφή των διατάξεων SmartArt: Διαδικασία
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κατηγορία Λίστα

Κατηγορία Διαδικασία

Κατηγορία Κύκλος

Κατηγορία Ιεραρχία

Κατηγορία Σχέση

Κατηγορία Πίνακας

Κατηγορία Πυραμίδα

Κατηγορία Εικόνα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Κατηγορία Διαδικασία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εικόνα Τύπος Περιγραφή
Βασική διαδικασία Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας.
Βηματική διεργασία ανόδου Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας ανερχόμενης σειράς βημάτων ή λιστών πληροφοριών.
Βηματική διεργασία καθόδου Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας κατερχόμενης διαδικασίας με πολλαπλά βήματα και δευτερεύοντα βήματα. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.
Διαδικασία έμφασης Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Είναι κατάλληλη για την εμφάνιση κειμένου επιπέδου 1 και επιπέδου 2.
Διαδικασία έμφασης εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Τα ορθογώνια σχήματα που υπάρχουν στο φόντο είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.
Εναλλασσόμενη ροή Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων πληροφοριών ή διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση ή τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων των πληροφοριών.
Διεργασία αυξανόμενου κύκλου Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς βημάτων, όπου το εσωτερικό του κύκλου αυξάνεται με κάθε βήμα. Περιορίζεται σε επτά βήματα επιπέδου 1 αλλά απεριόριστα στοιχεία επιπέδου 2. Λειτουργεί καλά με μεγάλες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.
Διεργασία πίτας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση βημάτων μιας διαδικασίας, όπου κάθε φέτα πίτας αυξάνεται σε μέγεθος έως επτά σχήματα. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται κατακόρυφα.
Μπλοκ συνεχούς διαδικασίας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Λειτουργεί καλύτερα για ελάχιστο κείμενο επιπέδου 1 και επιπέδου 2.
Αύξουσα διεργασία βελών Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση συνεχόμενων και επικαλυπτόμενων βημάτων σε μια διαδικασία. Περιορίζεται σε πέντε στοιχεία επιπέδου 1. Το επίπεδο 2 μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες κειμένου.
Διεργασία διασυνδεδεμένων μπλοκ Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση συνεχόμενων, διαδοχικών βημάτων σε μια διαδικασία. Λειτουργεί καλά με ελάχιστο κείμενο επιπέδου 1 και μέτρια ποσότητα κειμένου επιπέδου 2.
Συνεχής διαδικασία βέλους Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο επιπέδου 1 επειδή η κάθε γραμμή κειμένου του επιπέδου 1 εμφανίζεται μέσα σε σχήμα βέλους. Το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται έξω από το σχήμα βέλους.
Συγκλίνουσες διεργασίες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πολλαπλών βημάτων ή ενεργειών που συγκλίνουν ή συγχωνεύονται σε μία ολότητα. Περιορίζεται σε ένα μόνο σχήμα για κείμενο επιπέδου 1 και έως πέντε σχήματα για διεργασίες επιπέδου 2.
Βέλη διαδικασίας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που απεικονίζουν μια διαδικασία ή μια ροής εργασίας. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται στα κυκλικά σχήματα και το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται στα σχήματα βέλους. Λειτουργεί καλύτερα για ελάχιστο κείμενο και για να δώσει έμφαση σε μια κίνηση ή μια κατεύθυνση.
Λωρίδα χρόνου έμφασης κύκλου SmartArt Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς συμβάντων ή πληροφοριών λωρίδας χρόνου. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται δίπλα σε μεγαλύτερα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται δίπλα σε μικρότερα κυκλικά σχήματα.
Βασική λωρίδα χρόνου Χρησιμοποιείται είτε για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, μια διαδικασία ή μια ροή εργασίας είτε για την παρουσίαση των πληροφοριών για μια λωρίδα χρόνου. Είναι κατάλληλη για κείμενο επιπέδου 1 και επιπέδου 2.
Φθίνουσα διαδικασία Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας κατερχόμενης σειράς συμβάντων. Το πρώτο κείμενο επιπέδου 1 βρίσκεται στην κορυφή του βέλους και το τελευταίο κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται στο κάτω μέρος του βέλους. Μόνο τα πρώτα επτά στοιχεία επιπέδου 1 εμφανίζονται. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές έως μεσαίες ποσότητες κειμένου.
Ανοδική διαδικασία Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των βημάτων που κατευθύνονται προς τα επάνω σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Κάθε μία από τις πέντε πρώτες γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σημείο επάνω στο βέλος. Λειτουργεί καλύτερα με ελάχιστο κείμενο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Διαδικασία κύκλων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων μιας διεργασίας. Περιορίζεται σε έως ένδεκα σχήματα που περιέχουν το κείμενο επιπέδου 1 και απεριόριστη ποσότητα κειμένου επιπέδου 2 (το οποίο εμφανίζεται με την μορφή λίστας κάτω από τα σχήματα). Τα σχήματα που δεν χρησιμοποιούνται δεν εμφανίζονται αλλά παρακρατούνται για την περίπτωση που αλλάξετε εμφάνιση διάταξης.
Βασική διαδικασία σε γαλόνια Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται μέσα στα σχήματα βέλους, ενώ το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται κάτω από τα σχήματα βέλους.
Διαδικασία έμφασης γαλονιών Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Λειτουργεί καλύτερα με μικρά κείμενα επιπέδου 1 και επιπέδου 2.
Κλειστή διαδικασία γαλονιών Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει έμφαση στις πληροφορίες του αρχικού σχήματος. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Λίστα διεργασιών σε γαλόνια Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της εξέλιξης μέσω των διάφορων διαδικασιών που απαρτίζουν μια συνολική ροή εργασίας. Επίσης, είναι κατάλληλη για την απεικόνιση αντίθετων διαδικασιών. Το κείμενο επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο πρώτο σχήμα βέλους στα αριστερά, ενώ το κείμενο επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα οριζόντια, δευτερεύοντα βήματα του κάθε σχήματος που περιέχει κείμενο επιπέδου 1.
Διαδικασία δευτερευόντων βημάτων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας διαδικασίας πολλών βημάτων με δευτερεύοντα βήματα μεταξύ κάθε παρουσίας κειμένου Επιπέδου 1. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου και περιορίζεται σε επτά βήματα επιπέδου 1. Κάθε βήμα επιπέδου 1 μπορεί να έχει άπειρα δευτερεύοντα βήματα.
Διαδικασία φάσεων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τριών φάσεων μιας διαδικασίας. Περιορίζεται σε τρία στοιχεία επιπέδου 1. Τα πρώτα δύο στοιχεία επιπέδου 1 μπορούν το καθένα να περιέχουν τέσσερα στοιχεία επιπέδου 2 και το τρίτο στοιχείο επιπέδου 1 μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό στοιχείων επιπέδου 2. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.
Διεργασία τυχαίου αποτελέσματος Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση, μέσω μιας σειράς βημάτων, του τρόπου με τον οποίο πολλές χαοτικές ιδέες μπορεί να καταλήξουν σε ένα ενιαίο στόχο ή μία ιδέα. Υποστηρίζει πολλαπλά στοιχεία κειμένου επιπέδου 1, αλλά το πρώτο και το τελευταίο αντίστοιχο σχήμα επιπέδου 1 είναι σταθερά. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου επιπέδου 1 και μεσαίες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.
Κατακόρυφη διαδικασία Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας από επάνω προς τα κάτω. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο επιπέδου 1, επειδή ο κατακόρυφος διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος.
Ασταθής διαδικασία Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης προς τα κάτω, μέσω σταδίων . Κάθε μία από τις πέντε πρώτες γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα ορθογώνιο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Λίστα διαδικασίας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πολλαπλών ομάδων πληροφοριών ή βημάτων και δευτερευόντων βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Το κείμενο επιπέδου 1 αντιστοιχεί στα ανώτερα οριζόντια σχήματα και το κείμενο επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα κατακόρυφα δευτερεύοντα βήματα κάτω από το σχετικό τμήμα ανώτερου επιπέδου.
Τμηματική διαδικασία Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Δίνει έμφαση στο κείμενο επιπέδου 2, καθώς η κάθε γραμμή εμφανίζεται σε ξεχωριστό σχήμα.
Βασική διαδικασία καμπής Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.
Επαναλαμβανόμενη διαδικασία καμπής Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.
Κατακόρυφη διαδικασία καμπής Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των σχημάτων παρά στην κίνηση ή την κατεύθυνση.
Κυκλική διαδικασία καμπής Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας μακροπρόθεσμης ή μη γραμμικής ακολουθίας βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.
Λεπτομερής διαδικασία Χρησιμοποιείται με μεγάλες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2 για την εμφάνιση της εξέλιξης μέσω σταδίων.
Εξίσωση Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που οδηγούν σε ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Το τελευταίο κείμενο του επιπέδου 1 εμφανίζεται μετά το σύμβολο ίσον. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Κατακόρυφη εξίσωση Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που οδηγούν σε ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Το τελευταίο κείμενο του επιπέδου 1 εμφανίζεται στον μεγάλο κύκλο. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Χοάνη Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του φιλτραρίσματος των πληροφοριών ή τον τρόπο συγχώνευσης των τμημάτων σε ένα σύνολο. Δίνει έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να περιλάβει έως και τέσσερις γραμμές κειμένου επιπέδου 1. Η τελευταία από αυτές τις τέσσερις γραμμές κειμένου επιπέδου 1 εμφανίζεται κάτω από τη χοάνη και οι υπόλοιπες γραμμές αντιστοιχούν σε ένα κυκλικό σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Γρανάζια Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοεξαρτώμενων ιδεών. Κάθε ένα από τα πρώτα τρία κείμενα επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα γραναζιού, ενώ το αντίστοιχο κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ορθογώνια δίπλα στο σχήμα του γραναζιού. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Κορδέλα από βέλη Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση είτε σχετιζόμενων είτε αντίθετων ιδεών που συνδέονται με κάποιον τρόπο, όπως είναι οι αντικρουόμενες δυνάμεις. Οι πρώτες δύο γραμμές του κειμένου επιπέδου 1 χρησιμοποιούνται για το κείμενο στα βέλη. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Αντίθετα βέλη Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ιδεών ή δύο ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο. Κάθε μία από τις πρώτες δύο γραμμές κειμένου του επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα βέλος. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Συγκλίνοντα βέλη Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που συγκλίνουν προς ένα κεντρικό σημείο. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Αποκλίνοντα βέλη Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο προέλευσης. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Αύξουσα διαδικασία έμφασης εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση προοδευτικής διαδικασίας ή ενέργειας. Οι κύκλοι είναι σχεδιασμένοι για την εισαγωγή εικόνων. Το κείμενο εμφανίζεται στα ορθογώνια πλαίσια. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές έως μεσαίες ποσότητες κειμένου επιπέδου 1.
Διεργασία βέλους κύκλου Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση συνεχόμενων στοιχείων με κείμενο υποστήριξης για κάθε στοιχείο. Αυτό το διάγραμμα λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου επιπέδου 1.

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/smartart_types-3.html

Δημοσίευση: Τετάρτη, 5 Ιαν 2011