εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt / Περιγραφή των διατάξεων SmartArt: Ιεραρχία
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κατηγορία Λίστα

Κατηγορία Διαδικασία

Κατηγορία Κύκλος

Κατηγορία Ιεραρχία

Κατηγορία Σχέση

Κατηγορία Πίνακας

Κατηγορία Πυραμίδα

Κατηγορία Εικόνα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Κατηγορία Ιεραρχία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εικόνα Τύπος Περιγραφή
Οργανόγραμμα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Με αυτήν τη διάταξη είναι διαθέσιμο το βοηθητικό σχήμα και οι διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.
Οργανόγραμμα εικόνων Χρησιμοποιείται για την οριζόντια εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία με αντίστοιχες εικόνες. Αυτή η διάταξη περιλαμβάνει το βοηθητικό σχήμα και τις διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.
Οργανόγραμμα ονομάτων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Για να εισαγάγετε κείμενο στο πλαίσιο τίτλου, πληκτρολογήστε απευθείας μέσα στο μικρότερο ορθογώνιο σχήμα. Με αυτήν τη διάταξη είναι διαθέσιμο το βοηθητικό σχήμα και οι διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.
Οργανόγραμμα ημικυκλίων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Με αυτήν τη διάταξη είναι διαθέσιμα τα βοηθητικά σχήματα και οι διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.
Ιεραρχία κυκλικών εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Οι κύκλοι είναι σχεδιασμένοι για την εισαγωγή εικόνων. Το κείμενο εμφανίζεται δίπλα στην αντίστοιχη εικόνα.
Ιεραρχία Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που εξελίσσονται από επάνω προς τα κάτω.
Ιεραρχία με ετικέτες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται από επάνω προς τα κάτω και είναι ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Δίνει έμφαση στην επικεφαλίδα ή το κείμενο επιπέδου 1. Η πρώτη γραμμή του κειμένου επιπέδου 1 εμφανίζεται στο σχήμα που υπάρχει στην αρχή της ιεραρχία, ενώ όλες οι μετέπειτα σειρές κειμένου επιπέδου 1 εμφανίζονται στα αριστερά των ορθογωνίων.
Οριζόντιο οργανόγραμμα Χρησιμοποιείται για την οριζόντια εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Αυτή η διάταξη περιλαμβάνει το βοηθητικό σχήμα και τις διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.
Οριζόντια ιεραρχία Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται οριζόντια. Είναι κατάλληλη για δέντρα αποφάσεων.
Οριζόντια ιεραρχία με ετικέτες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται οριζόντια και είναι ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Δίνει έμφαση στην επικεφαλίδα ή το κείμενο επιπέδου 1. Η πρώτη γραμμή του κειμένου επιπέδου 1 εμφανίζεται στο σχήμα που υπάρχει στην αρχή της ιεραρχίας, ενώ η δεύτερη και όλες οι μετέπειτα σειρές κειμένου επιπέδου 1 εμφανίζονται επάνω από τα κατακόρυφα ορθογώνια.
Οριζόντια ιεραρχία πολλών επιπέδων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μεγάλων ποσοτήτων ιεραρχικών πληροφοριών που εξελίσσονται οριζόντια. Η κορυφή της ιεραρχίας εμφανίζεται κατακόρυφα. Αυτή η διάταξη υποστηρίζει πολλά επίπεδα στην ιεραρχία.
Ιεραρχημένη λίστα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση ή τη δημιουργία λίστας πληροφοριών.
Πίνακας φθίνουσας ιεραρχίας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών με δομή από επάνω προς τα κάτω καθώς και τις ιεραρχίες μέσα σε κάθε ομάδα. Αυτή η διάταξη δεν περιέχει συνδετικές γραμμές.
Πίνακας αύξουσας ιεραρχίας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών με δομή από κάτω προς τα πάνω καθώς και τις ιεραρχίες μέσα σε κάθε ομάδα. Αυτή η διάταξη δεν περιέχει συνδετικές γραμμές.

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/smartart_types-5.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 10 Ιαν 2011