εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt / Περιγραφή των διατάξεων SmartArt: Σχέση
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κατηγορία Λίστα

Κατηγορία Διαδικασία

Κατηγορία Κύκλος

Κατηγορία Ιεραρχία

Κατηγορία Σχέση

Κατηγορία Πίνακας

Κατηγορία Πυραμίδα

Κατηγορία Εικόνα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Κατηγορία Σχέση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εικόνα Τύπος Περιγραφή
Ισορροπία Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση ή την εμφάνιση της σχέσης μεταξύ δύο ιδεών. Κάθε μία από τις πρώτες δύο γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κείμενο στην επάνω πλευρά της μίας πλευρά του κεντρικού σημείου. Δίνει έμφαση στο κείμενο επιπέδου 2, το οποίο περιορίζεται σε τέσσερα σχήματα σε κάθε πλευρά του κεντρικού σημείου. Ο ζυγός κλίνει προς την πλευρά που διαθέτει τα περισσότερα σχήματα με κείμενο του επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Σχέση κύκλου Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης προς ή από μια κεντρική ιδέα. Το κείμενο επιπέδου 2 προστίθεται μη συνεχόμενα και περιορίζεται σε πέντε στοιχεία. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα στοιχείο επιπέδου 1.
Αντίθετες ιδέες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ή σε αντιπαραβολή ιδεών. Μπορεί να έχει ένα ή δύο στοιχεία πρώτου επιπέδου. Κάθε κείμενο επιπέδου 1 μπορεί να έχει πολλά υπο-επίπεδα. Λειτουργεί καλά με μεγάλες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.
Συν και πλην Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των υπέρ και των κατά δύο ιδεών. Περιορίζεται σε δύο στοιχεία πρώτου επιπέδου, αλλά το κάθε ένα από αυτά μπορεί να περιέχει πολλά υπο-επίπεδα. Λειτουργεί καλά με μεγάλα κείμενα επιπέδου 2.
Αντίστροφη σχέση Χρησιμοποιείται για την αλλαγή μεταξύ δύο στοιχείων. Μόνο τα πρώτα δύο στοιχεία κειμένου εμφανίζονται και κάθε στοιχείο μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα κειμένου. Λειτουργεί σωστά για την εμφάνιση μιας αλλαγής μεταξύ δύο στοιχείων ή αλλαγής στη σειρά.
Αντίρροπα βέλη Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ιδεών. Κάθε μία από τις δύο πρώτες γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα βέλος και λειτουργεί καλά με κείμενο επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Λίστα στόχου Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοσχετιζόμενων ή επικαλυπτόμενων πληροφοριών. Κάθε μία από τις πρώτες επτά γραμμές κειμένου επιπέδου 1 εμφανίζονται στο ορθογώνιο σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Είναι κατάλληλη για κείμενο επιπέδου 1 και επιπέδου 2.
Ένθετος στόχος Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση περιοριστικών σχέσεων. Κάθε μία από τις πρώτες τρεις γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο επάνω, αριστερά κείμενο μέσα στα σχήματα, ενώ το κείμενο επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα μικρότερα σχήματα. Λειτουργεί καλύτερα με ελάχιστες γραμμές κειμένου επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Συγκλίνουσες ακτίνες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση σχέσεων μεταξύ ιδεών ή τμημάτων και μιας κεντρικής ιδέας σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό, κυκλικό σχήμα, ενώ οι γραμμές κειμένου επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα ορθογώνια σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Λίστα ακτινών Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Το κεντρικό σχήμα μπορεί να περιέχει εικόνα. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται στους μικρότερους κύκλους και το τυχόν αντίστοιχο κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται στο πλάι των μικρότερων κύκλων.
Βασικός στόχος Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοπεριορισμών, κλιμακώσεων ή ιεραρχικών σχέσεων. Οι πρώτες πέντε γραμμές κειμένου επιπέδου 1 συσχετίζονται με έναν κύκλο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Βασικό διάγραμμα Venn Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση επικαλυπτόμενων ή αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων. Οι πρώτες επτά γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχούν σε έναν κύκλο. Εάν υπάρχουν τέσσερις ή λιγότερες γραμμές κειμένου επιπέδου 1, τότε το κείμενο εμφανίζεται μέσα στον κύκλο. Εάν υπάρχουν περισσότερες από τέσσερις γραμμές κειμένου επιπέδου 1, τότε το κείμενο εμφανίζεται έξω από τον κύκλο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Γραμμικό διάγραμμα Venn Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των επικαλυπτόμενων σχέσεων σε μια ακολουθία. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Ακτινωτό διάγραμμα Venn Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των επικαλυπτόμενων σχέσεων και της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα, ενώ οι γραμμές κειμένου επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Διάγραμμα Venn στοίβας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση επικαλυπτόμενων σχέσεων. Αποτελεί καλή επιλογή για να δώσετε έμφαση στην ανάπτυξη ή την κλιμάκωση. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1. Οι πρώτες επτά σειρές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχούν σε ένα κυκλικό σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Συνδεδεμένοι δακτύλιοι Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση επικαλυπτόμενων ή αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων. Οι πρώτες επτά γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχούν σε έναν κύκλο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/smartart_types-6.html

Δημοσίευση: Τετάρτη, 12 Ιαν 2011