εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt / Περιγραφή των διατάξεων SmartArt: Πίνακας
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κατηγορία Λίστα

Κατηγορία Διαδικασία

Κατηγορία Κύκλος

Κατηγορία Ιεραρχία

Κατηγορία Σχέση

Κατηγορία Πίνακας

Κατηγορία Πυραμίδα

Κατηγορία Εικόνα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Κατηγορία Πίνακας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εικόνα Τύπος Περιγραφή
Βασικός πίνακας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης των τμημάτων με το σύνολο σε τεταρτημόρια. Οι πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου επιπέδου 1 εμφανίζονται μέσα στα τεταρτημόρια. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Πίνακας πλέγματος Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιδεών που κινούνται κατά μήκος δύο αξόνων. Δίνει έμφαση στα μεμονωμένα τμήματα και όχι στο σύνολο. Οι πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου επιπέδου 1 εμφανίζονται μέσα στα τεταρτημόρια. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Πίνακας με τίτλο Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων τεσσάρων τεταρτημόριων με το σύνολο. Η πρώτη γραμμή κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα και οι τέσσερις πρώτες γραμμές κειμένου επιπέδου 2 εμφανίζονται μέσα στα τεταρτημόρια. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.
Κυκλικός πίνακας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε μια κυκλική εξέλιξη. Κάθε μία από τις πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα σφήνας ή πίτας, ενώ το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ένα ορθογώνιο τμήμα δίπλα στο σχήμα σφήνας ή πίτας. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

(1) www.adaeion.gr/word/g/smartart_types-7.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011