εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt / Περιγραφή των διατάξεων SmartArt: Πυραμίδα
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κατηγορία Λίστα

Κατηγορία Διαδικασία

Κατηγορία Κύκλος

Κατηγορία Ιεραρχία

Κατηγορία Σχέση

Κατηγορία Πίνακας

Κατηγορία Πυραμίδα

Κατηγορία Εικόνα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Κατηγορία Πυραμίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εικόνα Τύπος Περιγραφή
Βασική πυραμίδα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων με το μεγαλύτερο στοιχείο της βάσης, περιορίζοντας το διαθέσιμο χώρο στα ανώτερα επίπεδα. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται στα τμήματα της πυραμίδας και το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται στα σχήματα που βρίσκονται δίπλα σε κάθε τμήμα.
Ανεστραμμένη πυραμίδα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων με το μεγαλύτερο στοιχείο της κορυφής, περιορίζοντας το διαθέσιμο χώρο στα κατώτερα επίπεδα. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται στα τμήματα της πυραμίδας και το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται στα σχήματα που βρίσκονται δίπλα σε κάθε τμήμα.
Τμηματική πυραμίδα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοπεριορισμών και αναλογικών ή αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων. Οι πρώτες εννέα γραμμές κειμένου επιπέδου 1 εμφανίζονται στα τριγωνικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του επιπέδου 1.
Λίστα πυραμίδας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων. Το κείμενο εμφανίζεται μέσα στα ορθογώνια σχήματα στο επάνω τμήμα του φόντου της πυραμίδας.

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/smartart_types-8.html

Δημοσίευση: Σάββατο, 15 Ιαν 2011