εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt / Περιγραφή των διατάξεων SmartArt: Εικόνα
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κατηγορία Λίστα

Κατηγορία Διαδικασία

Κατηγορία Κύκλος

Κατηγορία Ιεραρχία

Κατηγορία Σχέση

Κατηγορία Πίνακας

Κατηγορία Πυραμίδα

Κατηγορία Εικόνα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Κατηγορία Εικόνα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εικόνα Τύπος Περιγραφή
Έμφαση εικόνας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας κεντρικής, φωτογραφικής ιδέας με σχετικές ιδέες στο πλάι. Το ανώτερο κείμενο Εεπιπέδου 1 εμφανίζεται επάνω από την κεντρική εικόνα. Το αντίστοιχο κείμενο για τα υπόλοιπα σχήματα του επιπέδου 1 εμφανίζεται δίπλα στις μικρές κυκλικές εικόνες. Αυτή η διάταξη λειτουργεί επίσης καλά χωρίς κείμενο.
Επεξήγηση κυκλικής εικόνας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας κεντρικής ιδέας και δευτερευουσών ιδεών ή σχετικών στοιχείων. Το κείμενο για την πρώτη εικόνα καλύπτει το κάτω τμήμα της εικόνας. Το αντίστοιχο κείμενο για τα άλλα σχήματα επιπέδου 1 εμφανίζεται δίπλα σε μικρές κυκλικές εικόνες. Αυτό το διάγραμμα λειτουργεί επίσης καλά χωρίς κείμενο.
Ακτινοειδής λίστα εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων προς μία κεντρική ιδέα, ή την ανάλυση μιας ενέργειας σε επιμέρους διεργασίες. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται στον μεγάλο κύκλο. Οι μικροί κύκλοι χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση εικόνων και το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται πλησίων των κύκλων επιπέδου 2. Περιορίζεται σε έως τέσσερις κύκλους επιπέδου 2. Οι εικόνες που δεν χρησιμοποιούνται δεν εμφανίζονται αλλά παραμένουν διαθέσιμες αν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλά με μικρά κείμενα επιπέδου 1 και επιπέδου 2.
Λίστα στιγμιότυπων εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση εικόνων με επεξηγηματικό κείμενο. Το κείμενο επιπέδου 2 μπορεί να εμφανίζει λίστες πληροφοριών. Λειτουργεί καλά με μεγάλη ποσότητα κειμένου.
Εικόνες σε σπείρα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς έως και πέντε εικόνων με αντίστοιχες λεζάντες επιπέδου 1 που σχηματίζουν σπείρα προς το κέντρο.
Εικόνες με λεζάντα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εικόνας με πολλά επίπεδα κειμένου. Λειτουργεί καλύτερα με μικρή ποσότητα κειμένου επιπέδου 1 και μεσαία ποσότητα κειμένου επιπέδου 2.
Λεζάντα εικόνων καμπής Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας συνεχόμενης σειράς εικόνων. Το πλαίσιο που καλύπτει την κάτω γωνία μπορεί να περιέχει μικρές ποσότητες κειμένου.
Λίστα λεζάντων εικόνων καμπής Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Ο τίτλος και η περιγραφή εμφανίζονται σε ένα σχήμα σχολίου κάτω από κάθε εικόνα.
Πλαίσιο εικόνας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση εικόνων και του αντίστοιχου κειμένου τους. Και οι εικόνες και το κείμενο εμφανίζονται στο πλαίσιο πάνω και έξω (offset) από τον έγχρωμο φόντο.
Εικόνες καμπής με ημιδιαφανείς τίτλους Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Ένα ημιδιαφανές πλαίσιο καλύπτει το κάτω τμήμα της εικόνας και περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα κειμένου.
Μπλοκ καμπής με εικόνες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Το πλαίσιο που καλύπτει την κάτω γωνία μπορεί να περιέχει μικρές ποσότητες κειμένου.
Μπλοκ εικόνων με λεζάντα και κείμενο Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται πάνω από κάθε εικόνα. Το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται στα πλαϊνά πλαίσια επικαλύπτοντας ελαφρά κάθε εικόνα.
Πλέγμα εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση εικόνων διατεταγμένων πάνω σε ένα τετράγωνο πλέγμα. Καλύτερο με μικρή ποσότητα κειμένου επιπέδου 1, που εμφανίζεται επάνω από την εικόνα.
Λωρίδες εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων, από επάνω προς τα κάτω, με κείμενο επιπέδου 1 δίπλα στην καθεμία.
Έμφαση εικόνας θέματος Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας ομάδας εικόνων, με την βασική εικόνα να τοποθετείται στο κέντρο και να είναι μεγαλύτερου μεγέθους. Μπορεί να περιέχει έως έξι εικόνες επιπέδου 1. Οι εικόνες που δεν χρησιμοποιούνται δεν εμφανίζονται αλλά παραμένουν διαθέσιμες αν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλά με μικρές ποσότητες κειμένου, το οποίο επικαλύπτει την κάτω δεξιά γωνία κάθε εικόνας.
Πλέγμα εικόνων θέματος Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μίας ομάδας εικόνων, από τις οποίες η πρώτη είναι η μεγαλύτερη. Μπορεί να περιέχει έως πέντε εικόνες επιπέδου 1. Οι εικόνες που δεν χρησιμοποιούνται δεν εμφανίζονται αλλά παραμένουν διαθέσιμες αν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.
Εναλλασσόμενη έμφαση εικόνας θέματος Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μίας ομάδας εικόνων, από τις οποίες η πρώτη είναι η μεγαλύτερη και τοποθετείται στην κορυφή. Οι υπόλοιπες εικόνες τοποθετούνται σε εναλλασσόμενα παραλληλόγραμμα και τετράγωνα πλαίσια. Περιορίζεται σε εννέα συνολικά εικόνες. Οι εικόνες που δεν χρησιμοποιούνται δεν εμφανίζονται αλλά παραμένουν διαθέσιμες αν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.
Εναλλασσόμενα μπλοκ εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων από επάνω προς τα κάτω. Το κείμενο εμφανίζεται εναλλακτικά στα δεξιά ή στα αριστερά της εικόνας.
Εναλλασσόμενοι κύκλοι εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ενός συνόλου εικόνων με κείμενο. Το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται στους κεντρικούς κύκλους, ενώ οι εικόνες εναλλάσσονται από αριστερά προς τα δεξιά.
Κατάλογος εικόνων με τίτλο και περιγραφή Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων, καθεμία από τις οποίες έχει το δικό της τίτλο και τη δική της περιγραφή. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται στο πλαίσιο επάνω από την εικόνα. Το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται κάτω από την εικόνα.
Εικόνες σε ευθυγράμμιση Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων, η μία δίπλα στην άλλη. Το κείμενο επιπέδου 1 καλύπτει το επάνω μέρος της εικόνας. Το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται κάτω από την εικόνα.
Εικόνα με πλαίσιο κειμένου Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση εικόνων, όπου το αντίστοιχο κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο.
Λίστα εικόνων Φυσαλίδα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας σειράς εικόνων. Μπορεί να περιλαμβάνει έως οκτώ εικόνες επιπέδου 1. Το κείμενο και οι εικόνες που δεν χρησιμοποιούνται δεν εμφανίζονται, αλλά παραμένουν διαθέσιμα, εάν αλλάξετε διατάξεις. Λειτουργεί καλύτερα με μικρές ποσότητες κειμένου.

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Ανάρτηση σχολίων στο blog
Δημοσίευση: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011