εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt / Περιγραφή των διατάξεων SmartArt: Λίστα
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Κατηγορία Λίστα

Κατηγορία Διαδικασία

Κατηγορία Κύκλος

Κατηγορία Ιεραρχία

Κατηγορία Σχέση

Κατηγορία Πίνακας

Κατηγορία Πυραμίδα

Κατηγορία Εικόνα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Περιγραφή των διατάξεων SmartArt

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

Κατηγορία Λίστα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εικόνα Τύπος Περιγραφή διάταξης
Κατακόρυφη λίστα με κουκκίδες Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Είναι κατάλληλη για λίστες με μακροσκελείς επικεφαλίδες ή πληροφορίες επιπέδου 1.
Κατακόρυφη λίστα αγκίστρων Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει ομαδοποιημένα μπλοκ. Είναι κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.
Λίστα με γραμμές Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μεγάλων ποσοτήτων κειμένου, που διαιρούνται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Λειτουργεί σωστά με πολλά επίπεδα κειμένου. Το κείμενο στο ίδιο επίπεδο χωρίζεται με γραμμές.
Λίστα σε καρτέλες Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Λειτουργεί καλύτερα με μικρά κείμενα επιπέδου 1. Το πρώτο κείμενο επιπέδου 2 αρχίζει δεξιά από την καρτέλα. Το επόμενο κείμενο επιπέδου 2 καταχωρείται σε κουκκίδες κάτω από την καρτέλα.
Κατακόρυφη λίστα πλαισίου Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαφορετικών ομάδων πληροφοριών, ειδικά ομάδων με μεγάλες ποσότητες κειμένου ενός επιπέδου. Αποτελεί καλή επιλογή για λίστες πληροφοριών με κουκκίδες.
Κατακόρυφη λίστα μπλοκ Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων πληροφοριών ή βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Είναι κατάλληλη για κείμενο με ένα κύριο σημείο επιπέδου 1 και πολλαπλά δευτερεύοντα σημεία επιπέδου 2.
Κατακόρυφη λίστα γαλονιών Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Δίνει έμφαση στο κείμενου επιπέδου 2 έναντι του κειμένου επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.
Κατακόρυφη λίστα έμφασης Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών σε λίστα δύο επιπέδων. Το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται στα ορθογώνια σχήματα (πάνω στα γαλόνια) και έχει μεγαλύτερη έμφαση από το κείμενο επιπέδου 1. Αποτελεί καλή επιλογή για μεσαίες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.
Κατακόρυφη λίστα με βέλη Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας που κινούνται προς έναν κοινό στόχο. Είναι κατάλληλη για λίστες με κουκκίδες που περιέχουν πληροφορίες δύο επιπέδων.
Τραπεζοειδής λίστα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών ίσης αξίας. Είναι κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου.
Κατακόρυφη λίστα μεταβλητού πλάτους Χρησιμοποιείται για να δώσει έμφαση σε πληροφορίες διαφορετικής βαρύτητας. Είναι κατάλληλη για μεγάλα κείμενα επιπέδου 1. Το πλάτος κάθε σχήματος είναι ανεξάρτητο και μεταβάλλεται ανάλογα με την ποσότητα κειμένου που περιέχει.
Οριζόντια λίστα με κουκκίδες Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενες ή ομαδοποιημένες λίστες πληροφοριών. Είναι κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου. Όλο το κείμενο διαθέτει το ίδιο επίπεδο έμφασης και δεν υποδεικνύεται κατεύθυνση.
Λίστα με τετράγωνα έμφασης Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση λιστών πληροφοριών, που διαιρούνται σε κατηγορίες. Το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται δίπλα σε ένα μικρό τετράγωνο σχήμα. Λειτουργεί καλά με μεγάλες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.
Κατακόρυφη λίστα στοίβας Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων πληροφοριών ή βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Τα κυκλικά σχήματα περιέχουν κείμενο επιπέδου 1 και τα αντίστοιχα ορθογώνια περιέχουν κείμενο επιπέδου 2. Είναι κατάλληλο για πολυάριθμες λεπτομέρειες και ελάχιστο όγκο κειμένου επιπέδου 1.
Ομαδοποιημένη λίστα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων και δευτερευόντων ομάδων πληροφοριών ή βημάτων και δευτερευόντων βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Το κείμενο επιπέδου 1 αντιστοιχεί στα οριζόντια σχήματα ανώτερου επιπέδου και το κείμενο επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα κατακόρυφα δευτερεύοντα βήματα κάτω από το σχετικό τμήμα ανώτερου επιπέδου. Είναι κατάλληλη για έμφαση σε δευτερεύουσες ομάδες ή δευτερεύοντα βήματα, σε ιεραρχημένες πληροφορίες ή πολλαπλές λίστες πληροφοριών.
Φθίνουσα λίστα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων σχετικών ιδεών ή λιστών πληροφοριών. Τα σχήματα κειμένου μειώνονται σε ύψος διαδοχικά και το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται κατακόρυφα, στην άνω δεξιά πλευρά του σχήματος.
Λίστα πίνακα Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών ίσης αξίας. Η πρώτη γραμμή κειμένου επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο ανώτερο σχήμα και το αντίστοιχο κείμενο επιπέδου 2 χρησιμοποιείται για τις λίστες που ακολουθούν.
Βασική λίστα μπλοκ Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Όλα τα σχήματα έχουν το ίδιο μέγεθος, ανάλογα με το σχήμα που έχει το περισσότερο κείμενο.
Λίστα με λεζάντες εικόνων Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα ανώτερα σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες και οι εικόνες τονίζονται περισσότερο σε σχέση με το κείμενο. Είναι κατάλληλη για εικόνες με σύντομο κείμενο λεζάντας.
Λίστα έμφασης εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών. Τα μικρά σήματα στις επάνω γωνίες είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Δίνει έμφαση στο κείμενου επιπέδου 2 έναντι του κειμένου επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου επιπέδου 2.
Λίστα καμπής με εικόνες Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα μικρά, κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Είναι κατάλληλη για την εμφάνιση κειμένου επιπέδου 1 και επιπέδου 2. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.
Οριζόντια λίστα εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μη συνεχόμενων ή ομαδοποιημένων πληροφοριών με έμφαση στις σχετικές εικόνες. Τα ανώτερα σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.
Συνδεδεμένη λίστα εικόνων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων αλληλοεξαρτώμενων πληροφοριών. Τα κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.
Κατακόρυφη λίστα εικόνων Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα μικρά σχήματα που υπάρχουν στα αριστερά είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.
Κατακόρυφη λίστα έμφασης με εικόνες Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Οι μικροί κύκλοι είναι σχεδιασμένοι έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.
Κατακόρυφη λίστα τίτλων με εικόνες Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση λιστών πληροφοριών με μια εικόνα έμφασης για κάθε κείμενο επιπέδου 2. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο στην κορυφή της λίστας.
Κατακόρυφη λίστα με καμπύλη Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας καμπύλης λίστας πληροφοριών. Οι μικροί κύκλοι που υπάρχουν στα αριστερά είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.
Κατακόρυφη λίστα κύκλων Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών ή ομαδοποιημένων δεδομένων. Λειτουργεί καλύτερα για κείμενο επιπέδου 1, το οποίο εμφανίζεται δίπλα σε ένα μεγάλο κυκλικό σχήμα. Τα χαμηλότερα επίπεδα κειμένου διαχωρίζονται με μικρότερα κυκλικά σχήματα.
Λίστα επάλληλων εξαγώνων Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας σειράς διασυνδεδεμένων ιδεών. Το κείμενο επιπέδου 1 εμφανίζεται μέσα στα εξάγωνα. Το κείμενο επιπέδου 2 εμφανίζεται έξω από τα σχήματα.

Συνέχεια... κατηγορία Λίστα κατηγορία Διαδικασία κατηγορία Κύκλος κατηγορία Ιεραρχία κατηγορία Σχέση κατηγορία Πίνακας κατηγορία Πυραμίδα κατηγορία Εικόνα

 

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/smartart_types-2.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011