εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Γέμισμα αντικειμένου με χρώμα
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Προσθήκη χρώματος με το Word 2007

Προσθήκη χρώματος σε εικόνες και γραφήματα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Word 2007: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας

Word 2010: Πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου

Πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμίσματος

Μορφοποίηση αντικειμένου (Γέμισμα)

Γέμισμα αντικειμένου με χρώμα

Το Γέμισμα αναφέρεται στο εσωτερικό του αντικειμένου. Για να γεμίσετε ένα αντικείμενο με χρώμα ακολουθήστε μία από τις επόμενες διαδικασίες.

Προσθήκη χρώματος με το Word 2007

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η διαδικασία αυτή ισχύει αν το επιλεγμένο αντικείμενο είναι σχήμα, πλαίσιο κειμένου, κείμενο WordArt, καθώς και εικόνα που έχει τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης [1]. Για τα γραφήματα, τα σχεδιαγράμματα SmartArt καθώς και τις εικόνες, που δεν έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίασης δείτε την ενότητα Προσθήκη χρώματος σε εικόνες και γραφήματα κατωτέρω.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο ώστε να εμφανιστούν στην κορδέλα τα εργαλεία της καρτέλας Μορφοποίηση. (Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο για να εμφανιστούν τα εργαλεία μορφοποίησης).
 2. Στην ομάδα Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Γέμισμα σχήματος και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε ένα από τα χρώματα θέματος.
  • Επιλέξτε την εντολή Περισσότερα χρώματα και στη συνέχεια επιλέξτε ένα χρώμα στη καρτέλα Βασικά, ή δημιουργήστε ένα χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα χρώματα θέματος ενδέχεται να αλλάξουν αν αλλάξετε το θέμα του εγγράφου. Τα βασικά και τα προσαρμοσμένα χρώματα δεν αλλάζουν.

Προσθήκη χρώματος σε εικόνες και γραφήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η διαδικασία αυτή ισχύει στο Word 2007 για τα γραφήματα, τα σχεδιαγράμματα SmartArt και τις εικόνες που δεν έχουν τοποθετηθεί σε καμβά σχεδίαση. Στο Word 2010 ισχύει για όλα τα αντικείμενα.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο και εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας [2]. στο Word 2007 ή το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου [3] στο Word 2010.
 2. Επιλέξτε την κατηγορία Γέμισμα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή Συμπαγές γέμισμα.

  επιλογή χρώματος γεμίσματος

  Εικ. 1: Επιλογή χρώματος γεμίσματος

 3. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επόμενες παραμέτρους:

  Χρώμα

  Επιλέξτε ένα από τα χρώματα θέματος για το γέμισμα του αντικειμένου. Αν θέλετε διαφορετικό χρώμα κάνετε κλικ στην εντολή Περισσότερα χρώματα και στη συνέχεια επιλέξτε το χρώμα στην καρτέλα Βασικά, ή δημιουργήστε το χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα χρώματα θέματος ενδέχεται να αλλάξουν αν αλλάξετε το θέμα του εγγράφου. Τα βασικά και τα προσαρμοσμένα χρώματα δεν αλλάζουν.

  Διαφάνεια

  Για να ορίσετε το ποσοστό διαφάνειας του χρώματος σύρετε τον δείκτη ή πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε, από 0% (πλήρως αδιαφανές χρώμα) έως 100% (πλήρως διαφανές χρώμα).

 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.
Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/drawing_canvas.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/format_image_dialog_box_word_2007.html

[3] www.adaeion.gr/word/r/format_dialog_box_word_2010.html

Δημοσίευση: Τρίτη, 1 Μαρ 2011